AIEx e-learning

Ndihma për parullë

Emri i Jepni identifikon dhe adresat e postës elektronike përcaktohen në fushat e mëposhtme. \ N ILIAS bëni ju që të bëni një tjetër porosi në atë e-mail. Porosia do të përmbushë një adresë të faqeve ku mund të jepni parullën dhe ri për llogarinë tuaj. \ NNë rast se keni problem gjatë kaktimit të parullës së re, administrator kontaktoni ose kursit ose dërgoni e-mail në$ s.

* Obligative