AIEx e-learning

Ndihma për parullë

Ju lutemi shkruani një adresë emaili dhe dorëzoni formularin. \ NILIAS do të dërgojë një email në atë adresë. Email-i përmban të gjithë emrat e përdoruesve që kanë regjistruar këtë adresë emaili. \ N Zgjidhni një emër përdoruesi të përshtatshëm dhe përdorni shërbimin e fjalëkalimit për të marrë një fjalëkalim të ri. Nëse nuk merrni asnjë email nga ky shërbim, ju lutemi kontaktoni administratorin tuaj të kursit ose$ s.

* Obligative